quranonly
May 5, 2023

BASIN AÇIKLAMASI

TÜRKİYE’DE TUTULAN ÖZBEK GAZETECİ BOBOMUROD ABDULLAEV’İN SERBEST BIRAKILMASI VE HAKKINDA VERİLEN HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİN İPTALİ İÇİN DAVALAR AÇILDI

Özbekistan'lı gazeteci, araştırmacı Bobomurod ABDULLAEV, 2022 yılında Türkiye’de eğitim gören çocuklarının yanına Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’de yasal olarak kalmaya devam edebilmek için 09.02.2023 Tarihinde Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne kısa dönem ikamet izin başvurusu yapmıştır. Başvurusunun kabul edildiği kendisine bildirildiği hâlde uzun süre ikamet izin kartı kendisine ulaşmadığı için 24.04.2023 Tarihinde Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmiştir. Bu müracaatı esnasında Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünde ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde tutulmuştur.

Neden burada tutulduğu kendisine izah edilmeyen Bobomurod ABDULLAEV, 26.04.2023 tarihinde İzmir Geri Gönderme Merkezine götürülmüştür. Burada kendisi hakkında hiçbir somut gerekçe isnadı olmadan “Sınır dışı etme ve idari gözetim” kararları verildiği bildirilmiştir. Hiçbir somut gerekçe olmaksızın idari gözetim işlemi yapılması ve sınır dışı etme kararı hukuka aykırı bir şekilde alınmış, Türkiye ulusal mevzuatı ile uluslararası hukuka aykırı işlemler gerçekleşmiştir.

Bobomurod ABDULLAEV, Avukatları aracılığıyla, İzmir İl Göç İdaresi’nin almış olduğu idari gözetim kararına karşı Mahkemeye itirazını gerçekleştirmiş ve derhal salıverilmesi talep edilmiş, aynı zamanda Sınır Dışı Etme ve Tahdit kararlarına karşı da Eskişehir ve Ankara’da ayrı ayrı davalar açmıştır.

Bobomurod ABDULLAEV’in hangi sebep ile Türkiye ilgili kurumları tarafından bu işlemlere maruz kaldığı henüz açıklık kazanmamakla beraber, Özbekistan’daki insan hakları durumları ve olası Özbekistan’a deport edilme ihtimalinde işkenceye maruz kalma ve yaşam hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlal edilebileceğine dair hususlar ve talepler de mezkur dava dilekçelerinde getirilmiştir.

Bobomurod ABDULLAEV’in ailesi, avukatları, insan hakları kuruluşları, Türkiye yargısından ivedilikle Bobomurod’un serbest bırakılmasını ve hukuka aykırı işlemlerin iptali kararlarını talep etmekte ve beklemektedir.

BOBOMUROD ABDULLAEV KİMDİR?

Özbekistanlı gazeteci, araştırmacı Bobomurod ABDULLAEV, araştırmalar yapmakta, yayınlar hazırlamakta ve bu arada güncel gelişmeler ile ilgili de değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşan bir fikir insanıdır.

Gazeteci olarak Institute for War & Peace Reporting (IWPR), Radio Free Europe/Radio Liberty, TÜRKİSTAN PRESS, Center for Journalism in Extreme Situations gibi uluslararası basın kuruluşlarında çalışmıştır.

Kendisine ait web siteleri ve blogları ve YouTube kanallarına sahiptir (youtube.com/faktvafikr2021) ve bu mecralarda dosya haberler ve analizler paylaşmaktadır.

Yapmış olduğu yayınlar basın hürriyeti ve ifade hürriyeti kapsamında haber paylaşımları, vaka yorum ve analizlerini içermektedir.

Bobomurod ABDULLAEV, Özbekistan’da, Asya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde bilinen tanınan maruf bir kişidir.

Özbekistan'ın daha müreffeh bir ülke olabilmesi için yazılar yazmakta, araştırmalar yapmakta hemde fikir ve sanat eserleri ortaya koymaktadır. Esas çalışma konusu eski Türk DEVLET geleneğini araştırmak, Türk Cumhuriyetlerinde Türk geleneğinden gelen kazanımları ve siyasi ilimleri güncelleyerek Türk Cumhuriyetlerine bugününe ve geleceğine taşımaktır. Bu çalışmalardan biri olarak Kadim Türk geleneğine uygun devlet modeli ve anayasası çalışmasını kitap olarak yayınlamaya hazırlamıştır.

Kadim Türk geleneğinde kullanılan kelime ve kavramları da yazarak bugün güncel olan siyasi kavram ve kurumları Türkçeleştiren Oğuz Türkçesi ile özel bir siyasi sözlük çalışması da yürütmektedir.

Bir diğer çalışması da Uzakdoğu'dan Alaska'ya kadar gitmiş ve yaşamış olan Türklerin arasındaki kahramanların hikayelerini günümüze taşıyan bir eser ortaya koymaktır. Kahramanlık hikayeleri kendi toplumunun ve gelecek nesillerin öğrenmesine yöneliktir. Bilimsel düzeyde yaptığı bu çalışmalar akademik çevrelerce de ilgiyle beklenmektedir.

Bobomurod ABDULLAEV, bu ve benzeri kitap çalışmaları, sair yazı ve video anlatımları ile, Türk Cumhuriyetlerinde ama özel olarak kendi ülkesi olan Özbekistan’da insan hakları ve adalet üzere olan, dindarlıkla ve inançla sorunu olmayan, kendi kadim geleneklerine dayanan, farklı coğrafyaların ideolojik yada mezhebik propaganda ve etkilerinden uzak bir ülke idealini anlatmıştır.

Bu çalışmaları ve Özbekistan'ın İslam Kerimov yönetimine karşı yönelttiği eleştirileri nedeniyle Özbekistan’da 2017 yılında tutuklanmış ve hakkında dava açılmıştır. Özbekistan'da gözaltına alındığı sırada ağır fiziki ve psikolojik işkence ve kötü muamele görmüştür. Sadece gazeteci olarak yapmış olduğu haberler, paylaştığı fikirlerinden dolayı düşünce suçlusu olarak yargılanmış, bu durum uluslararası kamuoyuna da yansımış daha sonra serbest bırakılmıştır.

10.08.2020 tarihinde Kırgızistan'da tutuklandı ve Özbekistan yetkililerinin talebi üzerine Özbekistan'a iade edildi. Uluslararası kamu baskısı üzerine serbest bırakılmıştı.

* Bu basın açıklaması 04.05.2023 Bobomurod ABDULLAEV’in ailesi tarafından yapılmıştır.