May 2, 2021

Сизни алдашяпти (2)

Улар сизга “Меърож ҳам руҳан ҳам баданан содир бўлган” деб уқтиришади, агар шунга ишонмасанг, диндан чиқасан, дейишади. Чунки меърож ҳақидаги ҳар қандай шубҳа ва савол уларнинг олдинда айтмоқчи бўлгани юзлаб эзотерик эртакларига тўсиқ бўлади. Сиз ҳам воқеанинг аслидан бехабарсиз ва атрофингизда бу фантастик ҳикояларга шубҳа билдираётган одам йўқлигидан, “рост бўлса керак” дейсиз-да, улардан келган ҳар қандай фантастик ва мифологик эртакни қабул қилаверасиз.

Вақт ўтиши билан, асл мақсад юзага чиқа бошлайди – меърож ривоятларидан ҳам ошиб ўтувчи пир ва шайх ҳикоялари бошланади. Сизда унгача диний фантастикага қарши интеллектуал иммунитет тамоман чўккан бўлади, шунинг учун бу ривоятларга ҳам лом-мим демай ишонасиз. Олдинлари меърожга ишонмаган одам қанчалик муртад ва кофир бўлса, энди бу учган-қочган шайх ва пирларга ҳам шубҳа билдирган ҳар ким муртад ва кофирга чиқарилади. Аввало ўша дин пешволари, сўнгра яқин-яқинларгача диндаги биродарлар бўлиб келган атроф уни “қатли-вожиб” эълон қилади. Сиз мана шундан қўрқасиз – жонингиз ва молингиз ҳалолга чиқарилишидан – сизни ўлдириб, мол-мулкингизни талон-тарож этишини ўйлаб, бирор эътироз, мухолиф фикр ёки исёнга журъат этолмайсиз. Уйдирилган диннинг шантаж юзидир бу.

Ҳа, сиз биргина савол ва шубҳа дастидан энди муртад ва кофирга айланасиз, чунки уйдирилган дин савол ва шубҳага бардош беролмайди, бу саволларга уларнинг динида жавоб йўқ, бу саволларни фитна санайдилар ва савол берувчини динлари қаршисидаги энг улкан таҳлика ҳисоблайдилар. Ваҳоланки, Аллоҳнинг Китобида энг таҳликали саволларни берганлар – малаклар ва пайғамбарлар эди. “Ер юзида қон тўкувчи ва бузғунчилик қилувчини халифа қилурмисан?”, “Раббим, ўликларни қандай тирилтирасан?”, “Раббим, менга Ўзингни кўрсат!” деганлар малаклар ва энг улуғ пайғамбарлар эди. Аллоҳ ҳам уларни бундай саволлар учун кофир ё муртад демади, балки ҳар бирига очиқ жавоб берди, ва шу йўл билан ҳақ зоҳир бўлди, малаклар сажда қилди, пайғамарларнинг иймони яна-да татмин бўлди.

Аммо уйдирилган диннинг мақсадларига ҳақнинг зоҳир бўлиши кирмайди, зеро ҳақнинг зоҳир бўлиши – ботилнинг, жумладан уларнинг уйдиргани диннинг фош бўлиши демакдир. Шунинг учун уйдирмалари ҳақидаги энг кичик шубҳа ва энг оддий савол ҳам – динлари қаршисидаги энг даҳшатли таҳликадир. Кимда-ким бундай саволни ўртага ташласа, уларига қарши уруш очган бўлади, ва энг шафқатсиз тарзда жазога лойиқ бўлади.

Улар сизга “Жаннатда Аллоҳни кўрасан!” дейишади. Диққат-эътиборни кўз билан кўришга тортиб, аввалбошданоқ инсонлар онгида Аллоҳни бу дунёда кўриш имконсиз деган эътиқодни жойлаштиради. Ўзлари эса руёларида авлиёларни, пайғамбарларни кўради, улар билан дардлашиб, бир қатор шаръий ҳукмлар ҳам олади, ҳатто Аллоҳ билан кўришганини, Ундан ўз шахсига тааллуқли муждалар олганини иддао этишади. Сиз илоҳ демасангиз ҳам улар сизнинг кўзингизда энг олий мақомдаги илоҳлардир бундан буён.

Сизга Юнон, Рим ва Ҳинд мифологиясини ширк дея уқтираркан, ўзлари худди улар каби илоҳлар бўлиб олади, биттаси коинотнинг қутби, биттаси еру-осмонни, ой ва қуёшни бошқарувчи, яна биттаси ерости оламининг тангриси – қабрга кирган ўликларни савол-жавобдан қутқарувчи бўлиб олади. Ваҳоланки, ўша кўпхудолик ва ширк деганингиз мифологияларнинг барчасида битта энг катта илоҳ, бошқа барча илоҳларни яратган Якка Худо бўлади, қолган илоҳлар ундан пастроқ ва унга яқинлаштирувчи ва етиштирувчи бирор васила мақомида бўлади. Сиз ҳозирги аҳволингиз билан улардан қанчалик фарқингиз йўқ бўлса, шунчалик бундан бехабарсиз.

Улар, Аллоҳнинг ҳеч қачон айтмаганини Унинг номидан айтишади. “Пайғамбар қиёматда бандаларни шафоат этади” дея сизни ишонтиради. Шафоат эътиқоди ҳам ўша кўпхудолик динларининг парчаси, тарих мобайнида инсонларни дин номидан алдашнинг энг қулай ва синалган йўлларидан, шайтоннинг энг кучли ниқобларидан биридир. Пайғамбар сизни эшитади, ҳатто кўради, керак бўлса сизнинг қалбингиздагини ҳам билади, малаклар унга билдиради дейишади. Аллоҳнинг васфларини пайғамбарга нисбат этишиб, сизни Аллоҳга бўлган муҳаббатингиздан узоқлаштиради, пайғамбарни шафқат ва марҳаматда Аллоҳдан ҳам устун мақомга чиқариб қўяди. Аллоҳ бир гуноҳкор бандани жаҳаннамга ҳукм қилган бўлса, Пайғамбар орага кириб, унинг жаннатга киришига эришади – Аллоҳнинг ҳукми бекор қилинади! Оқибатда пайғамбар Аллоҳнинг деярли барча сифатларига эга, Аллоҳдан ҳам шафқатлироқ-марҳаматлироқ, Аллоҳдан ҳам кўпроқ ваколатларга эга зотга айланади!

Сизга бир нарсани айтайми. Аслида пайғамбардан шафоат умид этишингиз дин тужжорларини умуман қизиқтирмайди. Уларни қизиқтирган нарса – уларнинг ўзларидан шафоат умид қилишингиз, улардан мадад кутишингиздир. Шафоат масаласини доим кун тартибида тутишади, зеро сизда шафоат умидини давомли тарзда янгилаб, жонлантириб турмаса бўлмайди! Вақти келиб, сизга ўз олимлари ҳам, ўзлари ҳам шафоат эта олишини айтишади. Ҳатто сиз ҳам нариги дунёда бир-бирингизни шафоат этасиз, дея ишонтиришади. Бир силсила уйдириб, унда сизни энг пастга қўйишади: пайғамбарлар, шаҳидлар, қорилар, авлиёлар,… ва энг охирида сиз! Сиз ниҳоят бу силсиланинг қичкина бўлса-да парчаси бўлганингиздан, жаннатни кафолатлаганингиздан, буюк неъматни қўлга киритганингиздан бошингиз кўкка етади.

Аммо бошқа тарафдан бундан каттароғини бой берганингиздан хабарингиз йўқ – Сизга Аллоҳни аста-секин унуттириб, унинг ўрнига бошқаларни қўйишди ва сизнинг Аллоҳга бўлган ишончингизни йўқ қилишди. Бундан буён сиз Аллоҳга етишиш учун иймон, амали-солиҳ, ихлос ва жидду-жаҳд эмас, балки шафоатчиларга марказлашасиз. Мабодо улардан айрилсангиз, Аллоҳ асло сизга лутф этмайди, дея ишониб юраверасиз.

Сизни қабр ҳаётига, ўша мифологиялардаги ерости оламининг илоҳларига ишонтиришади. Ҳали Аллоҳга ҳисоб бермай туриб, бошқаларга ҳисоб беришингизни ўйлаб, қўрқа бошлайсиз. Сизни Аллоҳнинг “ўликлар эшитмайди” деганига эмас, ўликларнинг эшитиши, кўриши ва ҳатто еру-осмонни кезиб юришига ишонтиришади. Чунки ҳали олдинда ўликлар билан кўришдик, гаплашдик дея сизни ишонтириш учун бу керак бўлади. Жон чиқиши билан, барча сезги органларининг функциялари ҳам тўхтишини сиз ҳам, улар ҳам жуда яхши биласиз. Аммо инсонда ўлимдан қўрқиш туйғуси бор экан, демак бу туйғуни манипуляция этиш, уни даромадга айлантирса бўлади-ку, шундай эмасми? Қабрда мутлақо роҳат ва азоб уйдириш керакки, инсонлар буларга умид боғласин, бу ёқда эса дин тижорати юриб қолсин…

Кўзингизни очинг. Уйғонинг!

Сизни алдашмоқда! Ёш болалардек…

Сизни алдашяпти (2) | (kemalyoldash.com)